Wentylacja

Wentylatory dachowe WDN

wentylacja
 

Zastosowanie
Wentylatory służą do wentylowania obiektów o większej kubaturze. Instalowane są na podstawach dachowych.

Budowa
Wentylator jest zbudowany z dwóch tarcz zdystansowanych słupkami, tworzących cylindryczny korpus z osiatkowaną powierzchnią obwodową. Dolna tarcza posiada króciec ssący z kołnierzem, natomiast na górnej jest zamocowany silnik kołnierzowy. Promieniowy wirnik wentylatora jest osadzony na czopie silnika i pracuje w przestrzeni między tarczami. Silnik i wirnik są osłonięte przed opadami atmosferycznymi stożkową osłoną blaszaną.

Wentylatory dachowe WP-D

wentylacja
 

Zastosowanie
Wentylatory służą do wentylacji ogólnej lub miejscowej. Doskonale spełniają swoje zadanie we współpracy z instalacjami i urządzeniami wyciągowymi ze względu na zwiększony spręż w stosunku do tradycyjnych wentylatorów dachowych.

Budowa
Wentylator składa się ze spiralnej obudowy, wirnika promieniowego i silnika kołnierzowego oraz osłony blaszanej. Charakterystyczną cechą wentylatora jest tłumik umieszczony na tylocie z obudowy spiralnej. Wlot wentylatora zaopatrzony jest w króciec z kołnierzem pozwalającym instalować go zarówno na podstawie dachowej, jak i na specjalnym wsporniku ściennym.

Wentylatory kołnierzowe WP-E

wentylacja
 

Zastosowanie
Wentylatory przeznaczone są przede wszystkim do wentylacji miejscowej. Instalowane są na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń. Zdolność do pokonywania znacznych oporów przepływu czyni je szczególnie przeydatnymi do współpracy z instalacjami odciągów miejscowych.

Budowa
Wentylator składa się ze spiralnej obudowy stalowej i silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale wirnikiem promieniowym. Wlot zaopatrzony w kołnierz dla zamocowania wentylatora na wsporniku ściennym lub na urządzeniu filtrowentylacyjnym. Na wlocie i wylocie wentylatora zaleca się instalowanie tłumików hałasu typu TK.

Wentylatory stacjonarne przeciwwybuchowe WPW-3/Ex

wentylacja
 

Zastosowanie
Wentylatory przeznaczone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Służą do przetłaczania powietrza zawierającego pyły sybstancji palnych, które w połączaniu powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Podwyższonty spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach.

Budowa
Wentylator stacjonarny WPW-3/Ex składa się z obudowy stalowej, mosiężnego wirnika promieniowego i silnika przeciwwybuchowego umieszczonego na stelażu pełniącym funkcję amortyzatora drgań. Wirnik jest osadzony bezpośrednio na wale silnika. Króciec wlotowy i obudowa są wyposażone w linki miedzane odprowadzające ładunki elektrostatyczne.

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WP-D/Ex

wentylacja
 

Zastosowanie
Wentylatory dachowe WP-D/Ex przeznaczone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowatj. miedzanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem.
Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach.

Budowa
Wentylator składa się ze spiralnej obudowy z blachy stalowej ocynkowanej, silnika przeciwwybuchowego z osadzonym na jego wale wirnikiem promieniowym oraz z blaszanej osłony. Wirnik oraz króciec wlotowy wykonane są z niemagnetycznej i nierdzewnej stali austenitycznej. Charakterystyczną cechą wentylatora jest poziomo usytuowany króciec wylotowy, który przy instalowaniu wentylatora można ustawić w dowolnym kierunku. Wlot zaopatrzony jest w kołinerz dla zamocowania wentylatora na podstawie dachowej lub na specjalnym wsporniku ściennym.